Home    Nieuws   Voorstellingen   Verhalen   Workshops   Prijzen   Interview   Recensies   Foto's   Links   

POPPENTHEATER 'T ZILVEREN BELLETJE

Poppenkast is spelen
Poppenkast is samen doen
Poppenkast is te leren
Poppenkast is te leuk om te laten

***

Workshop: EEN VRIEND IN DE KLAS OF JE REINSTE, KLEINSTE POPPENKAST
voor leerlingen in het beroepsonderwijs, peuter- en kleuterleid(st)ers en andere speelse volwassenen.

Je bespeelt hem al met een doos en een knuffel.
Hoe? Snij een gat onderin een schoenendoos zodat je arm erdoor kan.
Bekleed de doos eventueel met een lapje. Knip een knuffel vanonder open,
haal er wat vulling uit zodat je hand er in kan en breng hem tot leven vanuit de doos.
Liesbeth Duyf geeft spelsuggesties, opdrachten en aanwijzingen,
zodat iedereen er mee kan optreden!
(materiaal, duur –minimaal 90 min- en groepsgrootte in overleg)

***

Workshop: SPEEL POPPENKAST!
Denk aan een groep van 8 tot 15 deelnemers. Een klaslokaal is een geschikte ruimte. De duur van zo'n workshop is minimaal 2 uur.
Wat doen we in zo'n workshop?
Ik laat een scène zien in mijn demonstratie poppenkastje en geef daarna een paar keer een opdracht, die je (zittend in de kring) met z'n twee- of drieën uitvoert.
Hier gaat het om de manier waarop je met een simpele speelfiguur menselijke houdingen en emoties kunt uitdrukken.
Terwijl je ermee bezig bent, vraag ik hier en daar zo’n ‘gebaar dialoog’ aan de anderen te tonen.
Tenslotte speel je met z'n twee- of drieën een scène.
Je gebruikt een pop en een attribuut (kan uit mijn voorraad, maar neem vooral zelf poppen en ander dingen mee; pan, bezem, muts, zak, bloem etc.). De een staat dan in het demonstratie kastje en de ander erbuiten. Heel veilig, leerzaam en komisch. Ik geef dan aandacht aan de beweging van de pop, daarmee kun je zijn aard uitdrukken.
We suggereren hoe je vanuit zo’n scène een heel spel maakt.
Je krijgt aanwijzingen voor stemgebruik.
Ieder krijgt een hand-out met pop gebaren, spel suggesties en verhaaltjes mee naar huis.
De workshop Speel Poppenkast!, waar men in het basisonderwijs van België op zat te wachten, heeft er inmiddels haar succes bewezen.

***

Workshop: JE TEGENSPELER BIJ DE HAND
ter speelse introductie of afsluiting van groepscoaching, bezinning e.d.,
( op maat, kortere of langere versie )
Soms heb je een knuffel nodig, soms een oppepper, soms een schop onder je … ja daar!
Wat is er mooier dan dat je een eigen vriend hebt die je precies dat tegenspel geeft dat je nou net even goed kan gebruiken.
In deze workshop maak je dit personage met zijn of haar eigen behuizing. Het 'huis' maak je van een schoenendoos en die is meteen de poppenkast. De pop wordt gemaakt van een bestaande knuffel. Is dat klaar dan gaan we aan de slag met het spel om onze tegenspeler beter te leren kennen.
We hopen op verschillende leeftijden, want bij deze activiteit leert oud van jong en jong van oud.
Misschien heb je een knuffel of pop die je op deze manier graag tot leven wilt brengen. Het is handig zelf een schoenendoos mee te nemen en een strook stof.

***

't ZILVEREN BELLETJE
verzorgt ook ouderavonden over spel met Liesbeth Duyf,
speltherapeute en poppenspeelster:
Spelend omgaan met peuters en kleuters.
Een mens is pas volledig mens als hij speelt.
Daar dankt de speltherapie haar succes aan.
Je ervaart ‘vrijheid in gebondenheid’.
Het spelen van een verhaaltje met je handen, of met knoopfiguren
(van zakdoeken)
die je al vertellend vormt, is zeer inspirerend voor het jonge kind.
Op een ouderavond kun je enkele voorbeelden leren.
En al doende komt aan de orde: het waarnemen, beleven, leren
en welbevinden van de peuter en de kleuter.
Desgewenst krijgen de deelnemers een pakketje voorbeelden op papier,
en tijdens de workshop gevouwen, mee naar huis.

Kindertekeningen kunnen ook onderwerp zijn van een ouderavond.
Wat kun je aflezen aan krabbels en tekeningen
gemaakt tussen het tweede en vijfde jaar?
Hoe reageer je op tekeningen, heeft het materiaal invloed?
Voor zo'n avond is het aardig als enkele ouders tekeningen meenemen
die voor hen om een of andere reden karakteristiek
of juist raadselachtig zijn.

Een derde onderwerp is spel en ernst. Over de opvoeding van het jonge kind.
Mijn stelling: een mens ontwikkelt zich doordat hij speelt.
Of het nu spelend met zand is, of vadertje-en-moedertje,
of als volwassene luisterend naar een goede mop: even verandert de wereld.
Spelen houdt ons psychisch gezond. Je ervaart vrijheid in gebondenheid.
Bij het jonge kind bestaat die gebondenheid voor een belangrijk deel
uit de gewoontes thuis, het voorbeeld van de ouders.
Een ouderavond met inleiding en gesprek naar aanleiding van
vragen van ouders.

Liesbeth Duyf
tel.: 0561-769012
mobiel: 06-20514594
info@zilverenbelletje.nl